Karawaning Kamping w Ochabach

Wyszukaj

Na zebraniu sprawozdawczym za rok 2015 połączonym ze spotkaniem opłatkowym członków naszego klubu omówiliśmy szczegóły dotyczące sezonu 2016, podsumowaliśmy sezon 2015, dzieliliśmy się opłatkiem i przede wszystkim mogliśmy się spotkać po raz ostatni w tym roku. Nagrodziliśmy również osoby, które szczególnie zasłużyły się dla klubu w tym roku.

Resztę zdjęć z zebrania znajdziecie w naszej galerii.