Karawaning Kamping w Ochabach

Wyszukaj

Zapraszamy członków klubu na prace społeczne przy uruchomianiu i przygotowaniu kempingu do sezonu w dniach 15 - 17 kwietnia. Przyda się każda para rąk. Pracujący są oczywiście zwolnieni z opłaty. Podpisano Zarząd KMG Jarząbek