Karawaning Kamping w Ochabach

Wyszukaj

19 grudnia o godz. 16.00 w sali NOT KWK Zofiówka przy ul. Dębina odbędzie się zebranie sprawozdawcze KMG "Jarząbek" połączone ze spotkaniem opłatkowym. Na spotkanie zaprasza zarząd klubu.