Karawaning Kamping w Ochabach

Wyszukaj

Z okazji barbórkowego święta pragniemy złożyć

wszystkim Górnikom, Pracownikom Kopalni

i ich Rodzinom życzenia wszelkiej pomyślności

oraz wytrwałości w ciężkiej i niebezpiecznej pracy.
Niech Święta Barbara nieustannie otacza

Was i Wasze Rodziny ochronnymi ramionami,
zapewniając poczucie bezpieczeństwa,

komfortu życiowego i pewności dnia jutrzejszego.

Szczęść Boże!