Karawaning Kamping w Ochabach

Wyszukaj

Sukcesów naszych klubowiczów ciąg dalszy. Na rozegranej III rundzie CMP i MKC w Starym Oleśnie Krzysztof Gajda zdobył drugie miejsce; tuż poza podium, na czwartym  miejscu uplasował się Ryszard Morawski. Nasz klub zajął II miejsce. W MKC Gabrysia Gajda była VIII, a miejsce IX zajął Szymon Samborski. Gratulujemy, a wszystkim startującym dziękujemy za zaangażowanie. Zdjęcia w galerii

Na naszym kempingu gościliśmy dzieci z Zespołu Szkół nr 4 w Ochabach. Była pogadanka na temat bezpiecznych wakacji, były zabawy i konkursy, a także coś na ząb. Dziękujemy młodzieży za wspaniałą zabawę. Zdjęcia w galerii.

Miło nam poinformować, że w Świdnicy w Caravaningowych Mistrzostwach Polski Nasz klub zajął I miejsce. W klasyfikacji indywidualnej I miejsce zajął Krzysztof Gajda, III miejsce Agnieszka Gajda, VI miejsce Maciej Kołodziej. W Młodzieżowym Konkursie Caravaningowym I miejsce zdobyła Gabriela Gajda, a III Szymon Samborski. GRATULUJEMY!!!

Dotyczy: opłat za korzystanie z autostrad i dróg.

                                        

W związku z informacjami o kolejnych zmianach opłat ( czytaj podwyżkami) za przejazdy autostradami w Polsce, pragniemy zwrócić uwagę na wysokość opłat, które pobiera się od zestawów pojazd + przyczepa za przejazd płatnymi odcinkami autostrad. Zarządcy autostrad ustalają kategorie pojazdów i opłaty z tym związane na podstawie § 4 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat za przejazd autostradą (Dz. U. Nr 102, poz. 1075) . Samą wysokość opłaty zarządcy autostrad ustalają zupełnie dowolnie, co powoduje ogromne różnice na poszczególnych odcinkach autostrad zarządzanych przez różne podmioty. A przecież oferują identyczną usługę, tj. przejazd autostradą. Uważamy, że na maksymalne stawki opłaty autostradowej powinno mieć wpływ Państwo. Można sobie przecież wyobrazić, że zarządca, w imię jakiś interesów, ustali opłatę za przejazd np. 50 zł za kilometr paraliżując w ten sposób transport drogowy w kraju. Czy również wówczas powiemy, że to sprawa prywatnego biznesu, który ma zagwarantowaną wolność gospodarczą?

Biorąc zaś pod uwagę jedynie ilość osi pojazdu, dochodzi do absurdalnych sytuacji. W skrajnym przypadku powoduje pobranie takiej samej opłaty od ciężarówki z naczepą i za Fiata 126 z przyczepką N-250. Różnica w masie w/w/ zestawów jest gigantyczna, podobnie jak zużycie nawierzchni przez te pojazdy. Nie ma to jednak odniesienia w cenniku. Uważamy, że należy zmienić ww. rozporządzenie i ustalać opłaty wg DMC pojazdu lub zestawu pojazdów. Na autostradach zarządzanych przez GDDKiA pobiera się opłaty wg DMC. Nie powoduje to żadnych utrudnień w drożności Punktów Poboru Opłat. Zdecydowana większość kierowców jest uczciwa i opłatę reguluje zgodnie ze stanem faktycznym. Jeżeli natomiast trafiłby się ktoś nieuczciwy, to nie oznacza, że należy prewencyjnie karać wszystkich pozostałych użytkowników dróg. Poza tym są przecież służby (np. policja, Inspekcja Transportu Drogowego ) które mogą wyłapać nieuczciwych kierowców. A może warto zastosować rozwiązania takie jak np. w Czechach czy Austrii, gdzie bierze się pod uwagę tylko DMC pojazdu ciągnącego zestaw?

 Osobnym problemem z którymi się spotykamy i na który zwracają uwagę członkowie zrzeszeni w PZM to opłaty w systemie viaTOLL, z których nie są zwolnieni turyści caravaningowi zwiedzający nasz kraj kamperami  i zestawami z przyczepami kempingowymi powyżej 3,5 T. Uważamy, że należy rozróżniać, czy przejazd ma charakter transportu zarobkowego czy turystycznego. Szczególnie konieczność zakupu i obsługi urządzeń viaTOLL  przez zagranicznych turystów skutecznie zniechęca ich do odwiedzin naszego kraju. Słyszymy te opinie, kiedy spotykamy się na kempingach europejskich z zaprzyjaźnionymi caravaningowcami innych krajów.

Taki sposób traktowania kierowców poruszających się kamperami i pojazdami z przyczepami kempingowymi, ale także do przewozu łodzi, motocykli, koni itp. uderza przede wszystkim w rozwój turystyki w  Polsce. Uważamy, że chociaż autostrady zarządzane są przez prywatne firmy, nie zwalnia to Państwa Polskiego od działania na rzecz wspólnej polityki związanej z rozwojem turystyki, sposobem spędzania wolnego czasu przez swoich obywateli. A więc powinno w jakiś sposób wpływać na podmioty gospodarcze dla realizacji pożądanych celów.           

Interpelacja nr 19714

do ministra infrastruktury

w sprawie opłat w systemie viaTOLL

Zgłaszający: Paweł Szramka, Jarosław Sachajko, Maciej Masłowski, Łukasz Rzepecki

Data wpływu: 13-02-2018

Niniejszą interpelację w sprawie zwolnień z opłat w systemie viaTOLL kieruję na prośbę środowiska kierowców.

Kierowcy podkreślają, że z opłat w systemie viaTOLL nie są zwolnieni turyści caravaningowi zwiedzający nasz kraj kamperami i zestawami z przyczepami kempingowymi powyżej 3,5 t. Powinno stosować się rozróżnienie, czy przejazd ma charakter transportu zarobkowego czy turystycznego. Szczególnie konieczność zakupu i obsługi urządzeń viaTOLL przez zagranicznych turystów skutecznie zniechęca ich do odwiedzin Polski.

Taki sposób traktowania kierowców poruszających się kamperami i pojazdami z przyczepami do przewozu łodzi, motocykli, koni, itp. uderza przede wszystkim w rozwój turystyki w Polsce. Kierowcy uważają, że państwo polskie powinno działać na rzecz wspólnej polityki związanej z rozwojem turystyki, spędzaniem wolnego czasu przez swoich obywateli.

W związku z powyższym:

Czy ministerstwo podejmie się rozwiązania ww. problemu?

 

Odpowiedź na interpelację nr 19714

w sprawie opłat w systemie viaTOLL

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Chodkiewicz

Warszawa, 23-03-2018

Szanowny Panie Marszałku,

przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, ze zmianami) stanowiące podstawę do określania kategorii pojazdów, od których pobierane są opłaty za przejazd nie wprowadzają różnicowania opłat ze względu na charakter transportu, zarobkowy lub turystyczny.

W związku z powyższym, bez względu na charakter przejazdu przed skorzystaniem z sieci dróg płatnych poruszający się pojazdem lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, powinni zarejestrować się w systemie viaTOLL.

Takiej rejestracji można dokonać w Punktach Obsługi Klienta lub Punktach Dystrybucji viaTOLL. Można także dokonać wstępnej rejestracji za pomocą strony internetowej lub przy pomocy Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta. Rejestracja jest bezpłatna, natomiast urządzenie viaBOX, które przesyła zakodowane w nim informacje o pojeździe do przekaźników zainstalowanych na bramownicach podczas przejazdu pod nimi umożliwiając naliczanie w sposób elektroniczny należnej opłaty za przejazd drogami płatnymi, udostępniane jest za kaucją.

Jednocześnie informuję, że gdy viaBOX będzie już niepotrzebny, można go zwrócić w Punkcie Dystrybucji lub Punkcie Obsługi Klienta. Warunkiem zwrotu kaucji jest brak zaległości w płatnościach z tytułu opłaty elektronicznej.

Z wyrazami szacunku

Marek Chodkiewicz

Podsekretarz Stanu