Karawaning Kamping w Ochabach

Wyszukaj

Dziesięć załóg z naszego klubu uczestniczyło w VI Pielgrzymce Karawaningowej na Jasną Górę. Nowy sprzęt klubowiczów został poświęcony, więc planujemy wyjazdy zlotowe i turystyczne.