Został zatwierdzony przez sąd nasz nowy statut.

Statut klubu można pobrać tu.