W dniu 02.09.2014 KMG "Jarząbek" wystosował pismo do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zawyżonych opłat za korzystanie z autostrad i dróg dla ruchu turystycznego.

Poniżej przedstawiamy Państwu stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w tej sprawie.

część 1, część 2