Zapraszamy wszystkich członków KMG Jarząbek na zebranie sprawozdawcze za rok 2015 do sali NOT kopalni Zofiówka przy ulicy Dębina w dniu 16 grudnia na godz. 16.30. Zebranie będzie połączone ze spotkaniem opłatkowym członków naszego klubu. Prosimy ze względów organizacyjnych o potwierdzenie przybycia na tel. 662 742 501 lub 503 735 347 do dnia 14 grudnia."

Pozdrawiam Jurek Bebak