Karawaning Kamping w Ochabach

Wyszukaj

Nasze załogi uczestniczyły w zlocie o tematyce BRD w Zielonej/Kalet zorganizowanym przez GKM Rozbark. Miło nam poinformować, że indywidualnie Krzysztof Gajda zajął II  miejsce, a w klasyfikacji załogowej wspólnie z Agnieszką Gajda I miejsce. Gratulujemy.