Karawaning Kamping w Ochabach

Wyszukaj

21 grudnia w restauracji Harian w Jastrzębiu-Zdroju odbyło się zebranie sprawozdawcze klubu za rok 2019. W spotkaniu uczestniczyli klubowicze z osobami towarzyszącymi oraz zaproszeni goście, pan Marcin Gołębiowski dyrektor ds. pracy kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, Tomasz Majnusz z firmy Transa-M, Tomasz Bożek z firmy Almar. Po sprawozdaniu zarządu, które przedstawił prezes klubu Jerzy Bebak głos zabrał dyr. Marcin Gołębiowski składając zebranym gratulacje oraz życzenia świąteczno-noworoczne. Następnie uczestnicy łamiąc się opłatkiem złożyli sobie nawzajem życzenia.

zdjęcia: Michał Nowiński