KLUB MOTOROWY GÓRNIKÓW „JARZĄBEK”

przy KWK przy ZOFIÓWKA

1971 – 2011

 

Przy PTTK w Rybniku istniał Klub Motorowy Górników i Energetyków.

W dniu 1.02.1971 roku odbyło się zebranie członków założycieli – sekcji motorowej przy KWK „Zofiówka”, która zapoczątkowała historię naszego klubu. Obowiązywał regulamin PTTK – Rybnik.

                               W zebraniu uczestniczyło 15 osób.

 1. Ostaszewski Włodzimierz
 2. Żabka Paweł
 3. Szymik Piotr
 4. Salamon Stanisław
 5. Gruner Bolesław
 6. Kłosok Józef
 7. Pustelny Jan
 8. Jończyk Alfred
 9. Kula Edward
 10. Hajduk Bolesław
 11. Karczewski Henryk
 12. Skrobiś Eryk
 13. Wojtal Jerzy
 14. Gołąbek Franciszek
 15. Gruszka Antoni 

                              I Kadencja 1971 – 1976 zarząd sekcji

 1. J. Kłosok          - kierownik sekcji
 2. A. Gruszka       - z-ca kierownika
 3. J. Wojtal          - sekretarz 
 4. F. Gołąbek       - skarbnik
 5. P. Żabka          - członek
 6. A. Jończyk       - członek
   

 

 

Organizowaliśmy rajdy motorowe, poniżej „Sokół 82”

Organizowaliśmy rajdy motorowe, poniżej „Sokół 82”

 

Wyjazdy na zloty...

 

i na pochody 1 – majowe.

 

II Kadencja 1976 – 1980 zarząd sekcji

  1. J. Kłosok         - prezes
  2. A. Gruszka      - v-ce prezes
  3. H. Mucha        - v-ce prezes
  4. L. Szulc           - v-ce prezes
  5. J. Wojtal         - sekretarz
  6. F. Gołąbek      - skarbnik
  7. J. Piksa           - członek
  8. R. Szulc          - członek 

 

Zarząd III Kadencja 1980 – 1983

Przekształcono Sekcję Motorową przy KWK „Manifest Lipcowy” zrzeszonej w KMG iE Rybnik w Klub Motorowy Górników i Energetyków przy KWK „Manifest Lipcowy”. 

  1. J. Kłosok                  -prezes
  2. H. Mucha                 - v-ce prezes ds. organizacyjnych
  3. F. Buchalik               - v-ce prezes ds. turystycznych
  4. J. Piksa                    - sekretarz
  5. E. Polak                   - skarbnik
  6. U. Wronka               - kronikarz
  7. F. Szołtysek             - członek
  8. A. Putek                  - członek
  9. A. Wojaczek             - członek
  10. Z. Szmyt                  - członek

 

Komisja rewizyjna

  1. A. Gruszka
  2. F. Chrobok
  3. L. Przybylski

W 1981 r. dokooptowano do zarządu J. Cyrulika, K. Pająka, M. Stefańskiego, K. Żeleszkiewicza

 

 

 

IV Kadencja 1983 – 1987

Walne zebranie na wniosek kol. A. Ciszewskiego przyjęło nazwę klubu (Jarząbek) i proponowany statut.

Zarząd

  1. F. Szołtysek                              - prezes
  2. K. Pająk                                   - v-ce prezes
  3. K. Żeleszkiewicz                        - v-ce prezes
  4. M. Franek                                - skarbnik
  5. A. Ciszewski                              - sekretarz
  6. K. Haras                                   - sekretarz
  7. M. Spandel                               - sekretarz
  8. Z. Kirsek                                  - członek
  9. S. Rduch                                  - członek
  10. S. Chlebiński                             - członek
  11. H. Mucha                                 - członek
  12. J. Cyrulik                                  - członek
  13. J. Szkalbmierski                        - członek
  14. J. Kłosok                                  - członek
  15. D. Sudoł                                  - członek

 

Komisja Rewizyjna

  1. E. Dróżdż
  2. J. Gawałek
  3. P. Lazar

 

Sąd Koleżeński

  1. A. Kret
  2. E. Dróżdż
  3. D. Sudoł

 

W 1984 r. klub uzyskał osobowość prawną i został zarejestrowany w Urzędzie Miejskim w Jastrzębiu Zdroju w rejestrze stowarzyszeń pod nr 25.

W 1985 r. klub podpisał z radą sołecką Ochaby umowę dzierżawy pola namiotowego w Ochabach i po zagospodarowaniu tj. budowie sanitariatów, ogrodzenia, studni, recepcji, podziału na stanowiska dla przyczep, wykonaniu instalacji elektrycznej powstał „Kemping Ochaby”

 

V kadencja 1987 – 1991

  1. F. Szołtysek                              - prezes
  2. A. Ciszewski                              - v-ce prezes
  3. A. Kret                                     - v- ce prezes
  4. K. Pająk                                   - v-ce prezes
  5. E. Dróżdż                                 - skarbnik
  6. J. Cyrulik                                  - członek
  7. B. Jaworski                               - członek
  8. Z. Kirsek                                  - członek
  9. W. Nowak                                - członek
  10. B. Nowiński                              - członek
  11. J. Piszczek                                - członek
  12. S. Rogala                                 - członek
  13. J. Szkalbmierski                        - członek

W roku 1987 zarząd dokooptował J. Fizię, W. Nawarę, J. Stępniewskiego

 

Sportowa rywalizacja

 

Typowy zestaw

 

Zlot na kempingu w Ochabach

 

Trochę wspomnień.

Wspólne wycieczki.

 

13.11.1989 r. klub został zarejestrowany w sądzie okręgowym w Katowicach wydział I cywilny pod nazwą Klub Motorowy Górników „Jarząbek” przy KWK 'Zofiówka”.

15.12.1989 r. klub uzyskał wieczystą dzierżawę terenu po byłej żwirowni celem rozbudowy kempingu.

 

 VI kadencja 1991 – 1995

  1. F. Niezgoda                                              - prezes
  2. A. Ciszewski                                             - v-ce prezes
  3. A. Kret                                                     - v-ce prezes
  4. E. Kranc                                                   - skarbnik
  5. E. Dróżdż                                                 - przew. Komisji Rewizyjnej
  6. T. Korzyński                                             - przew. Sądu Koleżeńskiego
  7. J. Fizia                                                     - członek
  8. B. Nowiński                                              - członek
  9. W. Proszek                                               - członek
  10. J. Stępniewski                                           - członek
  11. F. Szołtysek                                              - członek 

 

VII kadencja 1995 – 1999

Od kwietnia 1993 r. prezesem zostaje T. Gryga.

  1. T. Gryga                                                  -prezes
  2. A. Kret                                                    - v-ce prezes
  3. B. Nowiński                                             - v-ce prezes
  4. E. Kranc                                                  - skarbnik
  5. U. Wronka                                               - przew. Komisji Rewizyjnej
  6. H. Duda                                                  - przew. Sądu Koleżeńskiego
  7. A. Głowa                                                 - członek
  8. R. Neuwinger                                           - członek
  9. A. Michalik                                               - członek
  10. W. Proszek                                              - członek
  11. J. Stępniewski                                          - członek 
  12.                  

             Od 1998 r. kemping Ochaby po dalszej modernizacji stał się ogólnodostępnym kempingiem.

 

VIII kadencja 1999 – 2003

18.04.1996 klub zarejestrował działalność gospodarczą otrzymując NIP.

  1. T. Gryga                                                  -prezes
  2. A. Kret                                                     - v-ce prezes
  3. B. Nowiński                                              - v-ce prezes
  4. E. Kranc                                                   - skarbnik
  5. A. Michalik                                                - przew. Komisji Rewizyjnej
  6. R. Gmerek                                                - przew. Sądu Koleżeńskiego
  7. R. Neuwinger                                            - członek
  8. J. Paliszewski                                            - członek
  9. T. Skórzybót                                             - członek
  10. J. Stępniewski                                           - członek
  11. J. Tyc                                                       - członek
  12. W. Proszek                                                - członek

25.05.2001 r. - nowa rejestracja klubu w Sądzie Rejonowym w Gliwicach wydział X Gospodarczy KRS

 

 

IX kadencja 2003 – 2007

  1. J. Buras                                                   - prezes
  2. A. Kret                                                     - v-ce prezes
  3. B. Nowiński                                              - v-ce prezes
  4. E. Kranc                                                   - skarbnik
  5. J. Szkalbmierski                                         - przew. Komisji Rewizyjnej
  6. T. Skórzybót                                              - członek
  7. Z. Mielke                                                   - członek

09.2003 r. do zarządu dokooptowano J. Bebaka, J. Paliszewskiego, J. Stępniewskiego.

W 2005 r. na funkcję v-ce prezesa ds. turystyki powołano J. Bebaka

 

Kemping "Ochaby"

 

 

Zlot na kempingu w Ochabach

 

 

 

Dzień dziecka na kempingu

 

 

 

X kadencja 2007 – 2009

  1. G. Przeliorz                                              - prezes
  2. J. Buras                                                   - v-ce prezes
  3. J. Bebak                                                  - v-ce prezes
  4. A. Kret                                                    - v-ce prezes
  5. E. Kranc                                                  - skarbnik
  6. M. Cierpiński                                            - członek
  7. M. Kornas                                                - członek
  8. J. Paliszewski                                           - członek

Komisja Rewizyjna

  1. J. Szkalbmierski                                        - przewodniczący
  2. S. Antoszek
  3. B. Nowiński

 

 

XI kadencja 2009 -2013

  1. J. Grygierek                                               - prezes
  2. J. Buras                                                     - v-ce prezes
  3. J. Bebak                                                    - v-ce prezes
  4. A. Kret                                                      - v-ce prezes
  5. G. Podkowik                                              - skarbnik
  6. K. Faruga                                                  - członek
  7. R. Morawski                                              - członek
  8. B. Nowiński                                               - członek
  9. J. Stępniewski                                           - członek

Komisja Rewizyjna

  1. K. Gajda                                                  - przewodniczący
  2. G. Kusak
  3. Z. Mielke

 

 

Bawiliśmy się na balach... 

 

ale zawsze z przyczepą

 

 

XII kadencja 2013 - 2017

  1. J. Grygierek - prezes
  2. J. Buras - v-ce prezes
  3. J. Bebak - v-ce prezes
  4. B. Nowiński - v-ce prezes
  5. G. Podkowik - skarbnik
  6. W. Podkowik - członek
  7. R. Morawski - członek
  8. J. Szkalbmierski - członek
  9. T. Pawelec - członek

Komisja Rewizyjna

  1. Z. Mielke - przewodniczący
  2. H. Gębuś
  3. K. Filip

 

 

XIII kadencja 2017 - 2021

  1. J. Bebak                             - prezes  
  2. B. Nowiński                         - v-ce prezes
  3. J. Szkalbmierski                   - v-ce prezes
  4. G. Podkowik                        - skarbnik
  5. A. Gajda                             - sekretarz
  6. K. Gajda                             - członek
  7. R. Morawski                        - członek
  8. J. Samborski                       - członek
  9. P. Urbańczyk                      - członek

Komisja Rewizyjna

  1. Z. Mielke                            - przewodniczący
  2. H. Gębuś                                          
  3. K. Filip