Nasza działalność

Jesteśmy klubem zrzeszonym w PZM.

Turystyka

Organizowanie turystyki o charakterze motorowych lub caravaningowych wczasów urlopowych, w kraju i za granicą.

Współzawodnictwo

Udział w zawodach krajowych i międzynarodowych, sportowych, turystycznych, bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Propagowanie bezpieczeństwa

Propagowanie bezpiecznej jazdy samochodem poprzez szkolenie w zakresie prawidłowej techniki prowadzenia samochodów.

Współpraca z samorządem

Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w celu szerzenie kultury motoryzacyjnej oraz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Camping

Prowadzenie klubowego kempingu oraz wypożyczalni sprzętu turystycznego i caravaningowego.

Imprezy

Organizowanie i popularyzowanie imprez sportowo-kulturalnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Więcej