Statut

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§9

Podstawowym celem Klubu jest:

  1. Rozwijanie kultury motoryzacyjnej i propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
  2. Działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, także wśród dzieci i młodzieży.
  3. Organizowanie i popularyzowanie masowego sportu samochodowego i caravaningowego.
  4. Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji kierowców.
  5. Organizowanie i popularyzowanie imprez sportowo-kulturalnych propagujących bezpieczeństwo ruchu drogowego.
  6. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami i organizacjami społecznymi w działaniach mających na celu szerzenie kultury motoryzacyjnej, organizowanie imprez sportowych i podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Pełną treść statutu można pobrać poniżej.

Statut klubu

472615 B

Pobierz