Historia

Klub Motorowy Górników "Jarząbek"

przy KWK "Borynia-Zofiówka"

1971 - 2011

Przy PTTK w Rybniku istniał Klub Motorowy Górników i Energetyków.

W dniu 1.02.1971 roku odbyło się zebranie członków założycieli – sekcji motorowej przy KWK „Zofiówka”, która zapoczątkowała historię naszego klubu. Obowiązywał regulamin PTTK – Rybnik.

    W zebraniu uczestniczyło 15 osób:

 1. Ostaszewski Włodzimierz
 2. Żabka Paweł
 3. Szymik Piotr
 4. Salamon Stanisław
 5. Gruner Bolesław
 6. Kłosok Józef
 7. Pustelny Jan
 8. Jończyk Alfred
 9. Kula Edward
 10. Hajduk Bolesław
 11. Karczewski Henryk
 12. Skrobiś Eryk
 13. Wojtal Jerzy
 14. Gołąbek Franciszek
 15. Gruszka Antoni

                                 I Kadencja 1971 – 1976 zarząd sekcji:

 1. J. Kłosok - kierownik sekcji
 2. A. Gruszka - z-ca kierownika
 3. J. Wojtal - sekretarz 
 4. F. Gołąbek - skarbnik
 5. P. Żabka - członek
 6. A. Jończyk - członek


Organizowaliśmy rajdy motorowe, poniżej „Sokół 82”.


Wyjazdy na zloty...

i na pochody 1 – majowe.

                                              III Kadencja 1980 – 1983 zarząd:

Przekształcono Sekcję Motorową przy KWK „Manifest Lipcowy” zrzeszonej w KMG iE Rybnik w Klub Motorowy Górników i Energetyków przy KWK „Manifest Lipcowy”.

  1. J. Kłosok -prezes
  2. H. Mucha - v-ce prezes ds. organizacyjnych
  3. F. Buchalik - v-ce prezes ds. turystycznych
  4. J. Piksa - sekretarz
  5. E. Polak - skarbnik
  6. U. Wronka - kronikarz
  7. F. Szołtysek - członek
  8. A. Putek - członek
  9. A. Wojaczek - członek
  10. Z. Szmyt - członek

                                                    Komisja rewizyjna:

  1. A. Gruszka
  2. F. Chrobok
  3. L. Przybylski

W 1981 r. dokooptowano do zarządu J. Cyrulika, K. Pająka, M. Stefańskiego, K. Żeleszkiewicza.


                                                    IV Kadencja 1983 – 1987

Walne zebranie na wniosek kol. A. Ciszewskiego przyjęło nazwę klubu (Jarząbek) i proponowany statut.

Zarząd:

 1. F. Szołtysek - prezes
 2. K. Pająk - v-ce prezes
 3. K. Żeleszkiewicz- v-ce prezes
 4. M. Franek- skarbnik
 5. A. Ciszewski - sekretarz
 6. K. Haras - sekretarz
 7. M. Spandel - sekretarz
 8. Z. Kirsek - członek
 9. S. Rduch - członek
 10. S. Chlebiński - członek
 11. H. Mucha - członek
 12. J. Cyrulik - członek
 13. J. Szkalbmierski- członek
 14. J. Kłosok - członek
 15. D. Sudoł - członek

Komisja Rewizyjna

 1. E. Dróżdż
 2. J. Gawałek
 3. P. Lazar

Sąd Koleżeński

 1. A. Kret
 2. E. Dróżdż
 3. D. Sudoł

W 1984 r. klub uzyskał osobowość prawną i został zarejestrowany w Urzędzie Miejskim w Jastrzębiu Zdroju w rejestrze stowarzyszeń pod nr 25.

W 1985 r. klub podpisał z radą sołecką Ochaby umowę dzierżawy pola namiotowego w Ochabach i po zagospodarowaniu tj. budowie sanitariatów, ogrodzenia, studni, recepcji, podziału na stanowiska dla przyczep, wykonaniu instalacji elektrycznej powstał „Kemping Ochaby”.

                                                V kadencja 1987 – 1991

 1. F. Szołtysek - prezes
 2. A. Ciszewski - v-ce prezes
 3. A. Kret - v- ce prezes
 4. K. Pająk - v-ce prezes
 5. E. Dróżdż - skarbnik
 6. J. Cyrulik - członek
 7. B. Jaworski - członek
 8. Z. Kirsek - członek
 9. W. Nowak - członek
 10. B. Nowiński - członek
 11. J. Piszczek- członek
 12. S. Rogala - członek
 13. J. Szkalbmierski - członek

W roku 1987 zarząd dokooptował J. Fizię, W. Nawarę, J. Stępniewskiego.

Sportowa rywalizacja


Typowy zestaw


Zlot na kempingu w Ochabach


Trochę wspomnień.Wspólne wycieczki.


13.11.1989 r. klub został zarejestrowany w sądzie okręgowym w Katowicach wydział I cywilny pod nazwą Klub Motorowy Górników „Jarząbek” przy KWK 'Zofiówka”.

15.12.1989 r. klub uzyskał wieczystą dzierżawę terenu po byłej żwirowni celem rozbudowy kempingu.

                                                VI kadencja 1991 – 1995

 1. F. Niezgoda - prezes
 2. A. Ciszewski - v-ce prezes
 3. A. Kret - v-ce prezes
 4. E. Kranc - skarbnik
 5. E. Dróżdż - przew. Komisji Rewizyjnej
 6. T. Korzyński - przew. Sądu Koleżeńskiego
 7. J. Fizia - członek
 8. B. Nowiński - członek
 9. W. Proszek - członek
 10. J. Stępniewski - członek
 11. F. Szołtysek - członek

                                                VII kadencja 1995 – 1999

Od kwietnia 1993 r. prezesem zostaje T. Gryga.

 1. T. Gryga -prezes
 2. A. Kret - v-ce prezes
 3. B. Nowiński - v-ce prezes
 4. E. Kranc - skarbnik
 5. U. Wronka - przew. Komisji Rewizyjnej
 6. H. Duda - przew. Sądu Koleżeńskiego
 7. A. Głowa - członek
 8. R. Neuwinger - członek
 9. A. Michalik - członek
 10. W. Proszek - członek
 11. J. Stępniewski - członek

Od 1998 r. kemping Ochaby po dalszej modernizacji stał się ogólnodostępnym kempingiem.

                                                VIII kadencja 1999 – 2003

18.04.1996 klub zarejestrował działalność gospodarczą otrzymując NIP.

 1. T. Gryga - prezes
 2. A. Kret - v-ce prezes
 3. B. Nowiński - v-ce prezes
 4. E. Kranc - skarbnik
 5. A. Michalik - przew. Komisji Rewizyjnej
 6. R. Gmerek - przew. Sądu Koleżeńskiego
 7. R. Neuwinger - członek
 8. J. Paliszewski - członek
 9. T. Skórzybót - członek
 10. J. Stępniewski - członek
 11. J. Tyc - członek
 12. W. Proszek - członek

25.05.2001 r. - nowa rejestracja klubu w Sądzie Rejonowym w Gliwicach wydział X Gospodarczy KRS.

                                            IX kadencja 2003 – 2007

 1. J. Buras - prezes
 2. A. Kret - v-ce prezes
 3. B. Nowiński - v-ce prezes
 4. E. Kranc - skarbnik
 5. J. Szkalbmierski - przew. Komisji Rewizyjnej
 6. T. Skórzybót - członek
 7. Z. Mielke - członek

09.2003 r. do zarządu dokooptowano J. Bebaka, J. Paliszewskiego, J. Stępniewskiego.

W 2005 r. na funkcję v-ce prezesa ds. turystyki powołano J. Bebaka.


Kemping "Ochaby".


Zlot na kempingu w Ochabach.


Dzień dziecka na kempingu.                                                X kadencja 2007 – 2009

 1. G. Przeliorz - prezes
 2. J. Buras - v-ce prezes
 3. J. Bebak - v-ce prezes
 4. A. Kret - v-ce prezes
 5. E. Kranc - skarbnik
 6. M. Cierpiński - członek
 7. M. Kornas
 8. - członek
 9. J. Paliszewski - członek

                                                        Komisja Rewizyjna

 1. J. Szkalbmierski - przewodniczący
 2. S. Antoszek
 3. B. Nowiński


                                                        XI kadencja 2009 -2013

 1. J. Grygierek - prezes
 2. J. Buras - v-ce prezes
 3. J. Bebak - v-ce prezes
 4. A. Kret - v-ce prezes
 5. G. Podkowik - skarbnik
 6. K. Faruga - członek
 7. R. Morawski - członek
 8. B. Nowiński - członek
 9. J. Stępniewski - członek

                                                Komisja Rewizyjna

 1. K. Gajda - przewodniczący
 2. G. Kusak
 3. Z. Mielke


Bawiliśmy się na balach...


... ale zawsze z przyczepą.


                                                XII kadencja 2013 - 2017

 1. J. Grygierek - prezes
 2. J. Buras - v-ce prezes
 3. J. Bebak - v-ce prezes
 4. B. Nowiński - v-ce prezes
 5. G. Podkowik - skarbnik
 6. W. Podkowik - członek
 7. R. Morawski - członek
 8. J. Szkalbmierski - członek
 9. T. Pawelec - członek

                                                    Komisja Rewizyjna

 1. Z. Mielke - przewodniczący
 2. H. Gębuś
 3. K. Filip


                                                XIII kadencja 2017 - 2021

 1. J. Bebak - prezes
 2. B. Nowiński - v-ce prezes
 3. J. Szkalbmierski - v-ce prezes
 4. G. Podkowik - skarbnik
 5. A. Gajda - sekretarz
 6. K. Gajda - członek
 7. R. Morawski - członek
 8. J. Samborski - członek
 9. P. Urbańczyk - członek

                                                        Komisja Rewizyjna

 1. Z. Mielke - przewodniczący
 2. H. Gębuś
 3. K. Filip


XIV kadencja 2021 - 2025

 • Bebak Jerzy - prezes klubu
 • Nowiński Bogdan - wiceprezes
 • Szkalbmierska Halina - wiceprezes
 • Podkowik Grażyna - Skarbnik
 • Madeja Iwona - sekretarz
 • Dziwosz Andrzej - członek
 • Maksymiuk Kazimierz - członek 
 • Morawski Ryszard - członek
 • Samborski Jerzy - członek   

Komisja Rewizyjna

 • Gębuś Henryk - przewodniczący 
 • Filip Kazimierz  - wiceprzewodniczący
 • Wójcicki Przemysław - członek