Zarząd

Członkowie Zarządu KMG "Jarząbek" na lata 2021 - 2025

Jerzy BebakPrezes Klubu
Bogdan Nowińskiwiceprezes ds. finansowych
Halina Szkalbmierskiwiceprezes ds. kempingu
Grażyna Podkowikskarbnik
Ilona Madejasekretarz zarządu
Jerzy Samborskiczłonek zarządu
Ryszard Morawskiczłonek zarządu
Andrzej Dziwoszczłonek zarządu
Kazimierz Maksymiukczłonek zarządu

                    

Członkowie Zarządu KMG "Jarząbek" na lata 2017 - 2021

                                    

Jerzy Bebak
→ Prezes Klubu
Bogdan Nowiński
→ v-ce Prezes d/s finansowych
Jan Szkalbmierski
→ v-ce Prezes d/s techniczncyh
Grażyna Podkowik
→ Skarbnik
Agnieszka Gajda
→ Sekretarz Zarządu
Krzysztof Gajda
→ Członek Zarządu ds/ organizacji imprez
Ryszard Morawski
→ Członek Zarządu
Jerzy Samborski
→ Członek Zarządu
Piotr Urbańczyk

→ Członek Zarządu

Członkowie Zarządu KMG "Jarząbek" na lata 2013-2017

Janusz Grygierek
→ Prezes Klubu
Jan Buras
→ v-ce Prezes d/s technicznych i kempingu
Bogdan Nowiński
→ v-ce Prezes d/s finansowych
Jerzy Bebak
→ v-ce Prezes d/s organizacyjnych
Grażyna Podkowik
→ skarbnik
Tomasz Pawelec
→ Członek Zarządu
Ryszard Morawski
→ Członek Zarządu
Wojciech Podkowik
→ Członek Zarządu
Jan Szkalbmierski
→ Członek Zarządu


Od lewej: J. Bebak, B. Nowiński, J. Szkalbmierski, W. Podkowik, G. Podkowik, T. Pawelec, J. Grygierek, R. Morawski, J. Buras