Odszedł ś.p.Gabriel Przeliorz, prezes klubu w latach 2007 - 2009.


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ś.p. Gabriela Przeliorza, Prezesa naszego klubu w latach 2007 - 2009. Bliskim i rodzinie składamy szczere kondolencje. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 16 marca o godz. 13.00 w kościele pw św. Jacka w Radoszowach