Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

28 września odbyło się Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze naszego klubu. Podsumowaliśmy czteroletnią kadencję oraz wybraliśmy nowe władze. Wieczorem była okazja, aby świętować 50 - lecie działalności Klubu wraz  z zaproszonymi gośćmi.

zdjęcia: Stanisław Antoszek i Marcin Turko