Interpelacja nr 19714

TREŚĆ INTERPELACJI nr 19714
DO MINISTRA INFRASTRUKTURY
W SPRAWIE OPŁAT W SYSTEMIE viaTOLL
ZGŁASZAJĄCY: PAWEŁ SZRAMKA, JAROSŁAW SACHAJKO, MACIEJ MASŁOWSKI, ŁUKASZ RZEPECKI
DATA WPŁYWU: 13-02-2018

Niniejszą interpelację w sprawie zwolnień z opłat w systemie viaTOLL kieruję na prośbę środowiska kierowców.

Kierowcy podkreślają, że z opłat w systemie viaTOLL nie są zwolnieni turyści caravaningowi zwiedzający nasz kraj kamperami i zestawami z przyczepami kempingowymi powyżej 3,5 t. Powinno stosować się rozróżnienie, czy przejazd ma charakter transportu zarobkowego czy turystycznego. Szczególnie konieczność zakupu i obsługi urządzeń viaTOLL przez zagranicznych turystów skutecznie zniechęca ich do odwiedzin Polski.

Taki sposób traktowania kierowców poruszających się kamperami i pojazdami z przyczepami do przewozu łodzi, motocykli, koni, itp. uderza przede wszystkim w rozwój turystyki w Polsce. Kierowcy uważają, że państwo polskie powinno działać na rzecz wspólnej polityki związanej z rozwojem turystyki, spędzaniem wolnego czasu przez swoich obywateli.

W związku z powyższym:
Czy ministerstwo podejmie się rozwiązania ww. problemu?


TREŚĆ ODPOWIEDZI NA INTERPELACJĘ
W SPRAWIE OPŁAT W SYSTEMIE viaTOLL
AUTOR: PODSEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY MAREK CHODKIEWICZ
DATA: 23-03-2018

Szanowny Panie Marszałku,

przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, ze zmianami) stanowiące podstawę do określania kategorii pojazdów, od których pobierane są opłaty za przejazd nie wprowadzają różnicowania opłat ze względu na charakter transportu, zarobkowy lub turystyczny.

W związku z powyższym, bez względu na charakter przejazdu przed skorzystaniem z sieci dróg płatnych poruszający się pojazdem lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, powinni zarejestrować się w systemie viaTOLL.

Takiej rejestracji można dokonać w Punktach Obsługi Klienta lub Punktach Dystrybucji viaTOLL. Można także dokonać wstępnej rejestracji za pomocą strony internetowej lub przy pomocy Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta. Rejestracja jest bezpłatna, natomiast urządzenie viaBOX, które przesyła zakodowane w nim informacje o pojeździe do przekaźników zainstalowanych na bramownicach podczas przejazdu pod nimi umożliwiając naliczanie w sposób elektroniczny należnej opłaty za przejazd drogami płatnymi, udostępniane jest za kaucją.

Jednocześnie informuję, że gdy viaBOX będzie już niepotrzebny, można go zwrócić w Punkcie Dystrybucji lub Punkcie Obsługi Klienta. Warunkiem zwrotu kaucji jest brak zaległości w płatnościach z tytułu opłaty elektronicznej.

Marek Chodkiewicz
Z wyrazami szacunku
Podsekretarz Stanu